Presidente: Giuseppe Gatti

Cell. 349 64 35 525

Cell. 349 62 98 522

Mail: info@legadelcanesangiorgiodelsannio.it